Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Praca

U W A G A:
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie odpowiada za treść zamieszczanych ofert zewnętrznych oferentów.

Oferty pracy proszę przesyłać wyłącznie jako gotowy plik do zamieszczenia w *.pdf.

W nazwie pliku należy umieścić stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.

data firma miejscowość oferta pracy
20-06-2022 Agencja Mienia Wojskowego Wrocław
14-06-2022 Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu Wrocław
09-06-2022 Strabag
02-06-2022 HSK CONSULTING Rotterdam
01-06-2022 Everest Development
20-05-2022 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” Wałbrzych
17-05-2022 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław
20-04-2022 Agencja Mienia Wojskowego Wrocław