Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Grzelka-Zimmermann

Zastępca Sekretarza

Fokczyńska Anita

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Okręgowej Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Czyżewska Ija
4. Kaczyńska Grażyna
5. Kudła Andrzej
6. Okrzeja Jarosław
7. Olichwer Tadeusz
8. Pawnuk Barbara
9. Rajca Barbara
10. Rybiańska Roma
11. Siwek Anna
12. Skorys Barbara
13. Stojewski Tomasz
14. Surowski Bartłomiej
15. Walkowiak Rafał
16. Zwoździak Piotr
17. Żurawski Jerzy

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w roku 2021

I posiedzenie18 marca 2021
II posiedzenie27 maja 2021

Terminarz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w roku 2021

I posiedzenie14 stycznia 2021
II posiedzenie25 lutego 2021
III posiedzenie22 kwietnia 2021
IV posiedzenie24 czerwca 2021