Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Grzelka-Zimmermann

Zastępca Sekretarza

Fokczyńska Anita

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Okręgowej Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Czyżewska Ija
4. Kaczyńska Grażyna
5. Kudła Andrzej
6. Okrzeja Jarosław
7. Olichwer Tadeusz
8. Pawnuk Barbara
9. Rajca Barbara
10. Rybiańska Roma
11. Siwek Anna
12. Skorys Barbara
13. Stojewski Tomasz
14. Surowski Bartłomiej
15. Walkowiak Rafał
16. Zwoździak Piotr
17. Żurawski Jerzy

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w roku 2020

I posiedzenie5 marca 2020
II posiedzenie18 marca 2020
III posiedzenie7 maja 2020
IV posiedzenie16 lipca 2020
V posiedzenie10 września 2020
VI posiedzenie19 listopada 2020
VII posiedzenie17 grudnia 2020

Terminarz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w roku 2020

I posiedzenie13 lutego 2020
II posiedzenie23 kwietnia 2020
III posiedzenie22 października 2020
IV posiedzenie3 grudnia 2020
V posiedzenie
VI posiedzenie
VII posiedzenie
VIII posiedzenie