Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący Rady

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Rafał Zarzycki

Zastępca Przewodniczącego

Przemysław Bogusz

Zastępca Sekretarza

Tadeusz Ponisz

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Anita Fokczyńska

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Tomasz Stojewski

Członek Prezydium

Rafał Walkowiak

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Okręgowej Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Detko Sławomir
4. Kądziela Piotr
5. Kosatka Piotr
6. Król Maciej
7. Kudła Andrzej
8. Lach-Walerych Małgorzata
9. Marek Krzysztof
10. Okrzeja Jarosław
11. Pawnuk Barbara
12. Przybyłowska-Kołodziejczyk Marzena
13. Rajca Barbara
14. Rybiańska Roma
15. Siwek Anna
16. Szot Arkadiusz
17. Szpich Ryszard
18. Zwoździak Piotr

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w roku 2024

I posiedzenie14 marca 2024
II posiedzenie23 maja 2024

Terminarz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w roku 2024

I posiedzenie25 stycznia 2024
II posiedzenie7 marca 2024
III posiedzenie24 kwietnia 2024
IV posiedzenie11 czerwca 2024