Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący Rady

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Rafał Zarzycki

Zastępca Przewodniczącego

Przemysław Bogusz

Zastępca Sekretarza

Tadeusz Ponisz

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Anita Fokczyńska

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Tomasz Stojewski

Członek Prezydium

Rafał Walkowiak

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Okręgowej Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Detko Sławomir
4. Kądziela Piotr
5. Kosatka Piotr
6. Król Maciej
7. Kudła Andrzej
8. Lach-Walerych Małgorzata
9. Marek Krzysztof
10. Okrzeja Jarosław
11. Pawnuk Barbara
12. Przybyłowska-Kołodziejczyk Marzena
13. Rajca Barbara
14. Rybiańska Roma
15. Siwek Anna
16. Szot Arkadiusz
17. Szpich Ryszard
18. Zwoździak Piotr

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w roku 2023

I posiedzenie13/14 stycznia 2023
II posiedzenie16 marca 2023
III posiedzenie15 czerwca 2023
IV posiedzenie7 września 2023
V posiedzenie5 października 2023
VI posiedzenie14 grudnia 2023

Terminarz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w roku 2023

I posiedzenie16 lutego 2023
II posiedzenie6 kwietnia 2023
III posiedzenie15 czerwca 2023
IV posiedzenie6 lipca 2023
V posiedzenie21 września 2023
VI posiedzenie16 listopada 2023