Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Grzelka-Zimmermann

Zastępca Sekretarza

Fokczyńska Anita

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Okręgowej Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Czyżewska Ija
4. Kaczyńska Grażyna
5. Kudła Andrzej
6. Okrzeja Jarosław
7. Pawnuk Barbara
8. Rajca Barbara
9. Rybiańska Roma
10. Siwek Anna
11. Skorys Barbara
12. Stojewski Tomasz
13. Surowski Bartłomiej
14. Walkowiak Rafał
15. Zwoździak Piotr
16. Żurawski Jerzy

Terminarz posiedzeń Okręgowej Rady w roku 2021

I posiedzenie18 marca 2021
II posiedzenie27 maja 2021
III posiedzenie 9 września 2021
IV posiedzenie 4 listopada 2021
V posiedzenie 16 grudnia 2021

Terminarz posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w roku 2021

I posiedzenie14 stycznia 2021
II posiedzenie25 lutego 2021
III posiedzenie22 kwietnia 2021
IV posiedzenie24 czerwca 2021
V posiedzenie 19 sierpnia 2021
VI posiedzenie 14 października 2021
VII posiedzenie 25 listopada 2021