Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ochrona i pomoc prawna Izby

PORADY PRAWNE DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.: Dz.U.2019, poz. 1117 z późn. zm.). członek Izby ma prawo korzystać z ochrony i pomocy prawnej Izby.
Pomoc prawna w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa świadczona jest w formie, bezpłatnych dla członków DOIIB, porad prawnych dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Pomoc prawna nie dotyczy spraw prywatnych.


Porad prawnych udziela radca prawny w godzinach dyżurów podanych w zakładce Dyżury