Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skład Zespołu

 1. Danuta Paginowska – Przewodnicząca
 2. Andrzej Bobiński
 3. Przemysław Bogusz
 4. Ewa Dobrowolska
 5. Edward Kaspura
 6. Piotr Kosatka
 7. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk – Sekretarz
 8. Gilbert Okulicz-Kozaryn
 9. Krzysztof Parylak
 10. Barbara Pawnuk
 11. Roma Rybiańska
 12. Anna Siwek
 13. Bartłomiej Surowski
 14. Arkadiusz Szot