Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skład Zespołu

  1. Danuta Paginowska – Przewodnicząca
  2. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk – Sekretarz
  3. Andrzej Bobiński
  4. Ewa Dobrowolska
  5. Edward Kaspura
  6. Krzysztof Parylak
  7. Barbara Pawnuk
  8. Roma Rybiańska
  9. Anna Siwek
  10. Bartłomiej Surowski