Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Skład Zespołu

  1. Danuta Paginowska – Przewodnicząca
  2. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk – Sekretarz
  3. Andrzej Bobiński
  4. Ewa Dobrowolska
  5. Edward Kaspura
  6. Krzysztof Parylak
  7. Roma Rybiańska
  8. Anna Siwek
  9. Bartłomiej Surowski