Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2023

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2023 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 75 zł za 2023 r. (96 zł za rok 2024). Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową.

Składki członkowskie

Składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w roku 2023 są następujące:

 • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za 12 m-cy 468 zł lub w dwóch ratach po 234 zł każda (za 6 miesięcy),
 • na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały rok 96 złotych (razem z opłatą na ubezpieczenie 171 złotych).

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Lista członków” ( https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow).  został uruchomiony serwis umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Składki członkowskie i składka na ubezpieczenie OC powinny być opłacone co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na blankietach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

W przypadku braku możliwości pobrania blankietów opłat ze strony internetowej PIIB lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, prosimy o kontakt:

Dział Członkowski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 • korespondencyjnie na adres:
  ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
 • telefonicznie:
  tel. (71) 337-62-30 lub (71) 337-62-31 od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 16:00
 • za pomocą poczty elektronicznej:
  e-mail: biuro@dos.piib.org.pl

Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:

 • korespondencyjnie na adres:
  ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
 • telefonicznie:
  tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127 od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 15:00
  za pomocą poczty elektronicznej:
  e-mail: skladki@piib.org.pl

Numery kont

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że:

 1. Kontem do wnoszenia opłat wpisowych do izby jest
  konto w Banku Millennium SA :
  DOIIB, ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
  81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
 2. Kontem do wnoszenia opłat członkowskich do izby okręgowej jest indywidualne konto w izbie okręgowej, przypisane każdemu członkowi izby.
 3. Kontem do wnoszenia opłat składki na ubezpieczenie i na działalność Rady Krajowej jest indywidualne konto w izbie krajowej, przypisane każdemu członkowi izby.

Prosimy o umieszczanie na drukach przelewów numeru członkowskiego DOŚ/…../…../….

Numery członkowskie można uzyskać w biurze DOIIB, lub na stronie www.piib.org.pl

Indywidualne numery kont można odczytać na stronie www.piib.org.pl lub uzyskać w biurze DOIIB.