Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs “Inżynier Roku”

Laureaci

Kapituła konkursu

1. Sławomir Detko Przewodniczący
2. Tadeusz PoniszZ-ca Przewodniczącego
3. Anita FokczyńskaSekretarz
4. Ewa DobrowolskaCzłonek Kapituły
5. Piotr Kosatka Członek Kapituły
6. Maciej Król Członek Kapituły
7. Krzysztof Marek Członek Kapituły

REGULAMIN KONKURSU INŻYNIER ROKU DLA CZŁONKÓW DOIIB