Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs “Inżynier Roku”

Laureaci

Kapituła konkursu

1. Andrzej Kudła Przewodniczący
2. Anita FokczyńskaZ-ca Przewodniczącego
3. Barbara PawnukSekretarz
4. Ewa Dobrowolska Członek Kapituły
5. Wiesława Grzelka-Zimmermann Członek Kapituły
6. Marek JagiełłoCzłonek Kapituły
7. Grażyna Kaczyńska Członek Kapituły
8. Tadeusz Ponisz Członek Kapituły
9. Barbara Rajca Członek Kapituły
10. Bartłomiej Surowski Członek Kapituły