Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Konkurs “Inżynier Roku”

Laureaci

Kapituła konkursu

1. Andrzej Kudła Przewodniczący
2. Ewa Dobrowolska Członek Kapituły
3. Anita Fokczyńska Członek Kapituły
4. Wiesława Grzelka-Zimmermann Członek Kapituły
5. Marek Jagiełło Członek Kapituły
6. Grażyna Kaczyńska Członek Kapituły
7. Barbara Pawnuk Członek Kapituły
8. Tadeusz Ponisz Członek Kapituły
9. Barbara Rajca Członek Kapituły
10. Bartłomiej Surowski Członek Kapituły