Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komunikat o składkach członkowskich i opłacie na obowiązkowe ubezpieczenie OC w roku 2024

Terminarz płatności i przydatne informacje dotyczące spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Zgodnie z uchwałą nr PIIB/KZ/0021/2023 XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2023 r., składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Opłaty na obowiązkowe ubezpieczenie OC

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają od 1 stycznia 2024 roku i później, opłacają roczną składkę w wysokości 96 zł (płatne jednorazowo za okres 12 m-cy łącznie ze składką na Izbę Krajową).

Składki członkowskie

Składki członkowskie w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa w roku 2024 są następujące:

 • na okręgową izbę 39 zł/miesiąc, płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego lub w dwóch ratach: I rata za 6 miesięcy oraz II rata – za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego),
 • na krajową izbę 8 zł/miesiąc, płatne jednorazowo do końca roku kalendarzowego.

Składka na ubezpieczenie OC powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.

Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce „Dla członków” został uruchomiony serwis „Lista członków” ( https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow) umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Podane na blankietach numery kont są indywidualne, dlatego też prosimy o niedokonywanie opłat za kilka osób na jedno indywidualne konto.

W Portalu PIIB oraz mobilnej Aplikacji PIIB istnieje możliwość dokonania szybkich płatności za pomocą elektronicznych wpłat PayU.

W przypadku braku możliwości pobrania blankietów opłat ze strony internetowej PIIB lub wątpliwości związanych z opłacaniem składek, prosimy o kontakt: Dział Członkowski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 • korespondencyjnie na adres:
  ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
 • telefonicznie:
  tel. (71) 337-62-30 lub (71) 337-62-31 od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 16:00
 • za pomocą poczty elektronicznej:
  e-mail: biuro@dos.piib.org.pl

Krajowe Biuro jest do Państwa dyspozycji:

 • korespondencyjnie na adres:
  ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
 • telefonicznie:
  tel. (22) 828-31-89 wew. 121 i 127 od pon. do pt. w godz. od 9:00 do 15:00
 • za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: skladki@piib.org.pl

Numery kont

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że:

 1. Kontem do wnoszenia opłat wpisowych do DOIIB jest
  konto w Banku Millennium SA :
  DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
  81 1160 2202 0000 0000 3484 6499
 2. Kontem do wnoszenia opłat członkowskich do izby okręgowej jest indywidualne konto w izbie okręgowej, przypisane każdemu członkowi izby.
 3. Kontem do wnoszenia opłat składki na ubezpieczenie i na działalność Rady Krajowej jest indywidualne konto w izbie krajowej, przypisane każdemu członkowi izby.

Prosimy o umieszczanie na drukach przelewów numeru członkowskiego DOŚ/…../…../….

Numery członkowskie można uzyskać w biurze DOIIB, lub na stronie www.piib.org.pl

Indywidualne numery kont można odczytać na stronie www.piib.org.pl lub uzyskać w biurze DOIIB.