Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Biuro Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB

III piętro, pok. 312

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek od 08:00 do 14:00

tel. 71 337 62 65

e-mail: sad@dos.piib.org.pl

PRZEGLĄDANIE AKT SPRAW JEST MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU W SEKRETARIACIE ORGANU, TEL. 71 337 62 65

Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przewodniczący Schabowicz Krzysztof
Zastępca Przewodniczącego Superson Janusz
Sekretarz Duch-Mackaniec Danuta
Członkowie Bartkowski Mateusz
Bartkowski Włodzimierz
Chopcian Krzysztof
Jeziorska-Romaniak Elżbieta 
Kowalski Tadeusz
Kristen Jerzy
Łukasiewicz Paweł
Matkowski Zygmunt
Michalski Bernard Maksym

Mioduszewska Anna
Naskręt Zenon 
Wołków Krzysztof
link do strony Dyżury