Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wizytówki członków DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści wpisów dokonywanych przez członków samorządu na stronie internetowej, w zakładce „Wizytówki”, które to wpisy stanowią indywidualny wyraz ocen, opinii i stanowisk osób dokonujących przedmiotowych wpisów i tym samym ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za ich treść oraz ich rzetelność.