Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Biuro Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB

pok. 313

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek – piątek od 8:00 do 16:00,

tel. 071 337 62 60
e-mail: okr@dos.piib.org.pl

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Wnęk Zbigniew
Zastępca Przewodniczącego  Babik Ryszard
Sekretarz  Pawul Jerzy
Z-ca  Sekretarza Detko Sławomir
Członkowie Komisji Rewizyjnej Chocimski Jerzy
Słowińska Anna
Ślusarek-Furgalska Mariola