Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Biuro Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB

pok. 314

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, 9:00-16:00
środa: 9:00-17:00
piątek: 9.00-15.00

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10:00-14:00
środa: 10:00-17:00

tel. 071 337 62 60
e-mail: okr@dos.piib.org.pl

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący  Wnęk Zbigniew
Zastępca Przewodniczącego 
Sekretarz 
Z-ca  Sekretarza
Członkowie Komisji Rewizyjnej Babik Ryszard
Chocimski Jerzy
Karnas Joanna
Pawul Jerzy
Rędowicz Jolanta
Stelmach Anna