Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada DOIIB

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Grzelka-Zimmermann

Zastępca Sekretarza

Fokczyńska Anita

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Czyżewska Ija
4. Kaczyńska Grażyna
5. Kudła Andrzej
6. Okrzeja Jarosław
7. Olichwer Tadeusz
8. Pawnuk Barbara
9. Rajca Barbara
10. Rybiańska Roma
11. Siwek Anna
12. Skorys Barbara
13. Stojewski Tomasz
14. Surowski Bartłomiej
15. Walkowiak Rafał
16. Zwoździak Piotr
17. Żurawski Jerzy