Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada DOIIB

Prezydium Okręgowej Rady

Janusz Szczepański

Przewodniczący

Marek Kaliński

Zastępca Przewodniczącego

Wiesława Grzelka-Zimmermann

Zastępca Sekretarza

Fokczyńska Anita

Zastępca Skarbnika

Adrian Ciejak

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Rady

1. Bilińska Teresa
2. Bobiński Andrzej
3. Czyżewska Ija
4. Kaczyńska Grażyna
5. Kudła Andrzej
6. Okrzeja Jarosław

Terminarz posiedzeń Rady w roku 2020

I posiedzenie5 marca 2020
II posiedzenie5 kwietnia 2020
III posiedzenie5 maja 2020
IV posiedzenie5 czerwca 2020
V posiedzenie5 lipca 2020
VI posiedzenie5 sierpnia 2020

Terminarz posiedzeń Prezydium Rady w roku 2020

I posiedzenie5 marca 2020
II posiedzenie5 kwietnia 2020
III posiedzenie5 maja 2020
IV posiedzenie5 czerwca 2020
V posiedzenie5 lipca 2020
VI posiedzenie5 sierpnia 2020