Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Delegaci na Zjazd DOIIB w kadencji 2018-2022

Terminarz Okręgowych Zjazdów

XXI Zjazd DOIIB (sprawozdawczo-wyborczy) 23.04.2021r.
XX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)17.04.2021r.
XIX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)od godz. 11.00 27.05.2020r.
do godz. 15.00 30.05.2020r.
XVIII Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)06.04.2019r.
XVII Zjazd DOIIB (sprawozdawczo-wyborczy) 21.04.2018r.