Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Delegaci na Zjazd DOIIB w kadencji 2022-2026

Terminarz Okręgowych Zjazdów

XXIV Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)12.04.2025r.
XXIII Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)13.04.2024r.
Nadzwyczajny Zjazd DOIIB25.11.2023r.
XXII Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)15.04.2023r.
XXI Zjazd DOIIB (sprawozdawczo-wyborczy) 23.04.2022r.
XX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)17.04.2021r.
XIX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)od godz. 11.00 27.05.2020r.
do godz. 15.00 30.05.2020r.
XVIII Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)06.04.2019r.
XVII Zjazd DOIIB (sprawozdawczo-wyborczy) 21.04.2018r.