Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Dział członkowski pok. 112

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 16:00,
środa od 9:00 do 17:00 (w okresie od 16.03.2020 do odwołania praca w godz. 9.00 – 16.00)

tel.: 71 337 62 30, 71 337 62 31, fax : 71 337 62 40, e-mail: biuro@dos.piib.org.pl
 

UWAGA:
1. Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.
2. Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB kliknij

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do PIIB

Polska Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła internetową usługę dającą możliwość uzyskania przez Członków oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej. Szczegółowe informacje tutaj.