Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacje ogólne

Dział członkowski pok. 112

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 16:00,
środa od 9:00 do 17:00 (w okresie od 16.03.2020 do odwołania praca w godz. 9.00 – 16.00)

tel.: 71 337 62 30, 71 337 62 31, fax : 71 337 62 40, e-mail: biuro@dos.piib.org.pl
 

UWAGA:
1. Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.
2. Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB kliknij

Zaświadczenia elektroniczne o przynależności do PIIB

Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce “Portal PIIB” w istnieje możliwość uzyskania przez Członków Izby oryginalnych zaświadczeń potwierdzających członkostwo w Izbie w postaci elektronicznej.

Kliknij tutaj. https://portal.piib.org.pl/

W celu sprawdzenia czy osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie jest czynnym członkiem PIIB, kliknij tutaj: https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow