Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Informacja o aplikacji UPRAWNIENIA BUDOWLANE PIIB

Szanowni P.T. Kandydaci
do egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzanego przez  
Okręgową Komisję Kwalifikacyjną DOIIB we Wrocławiu

Chciałbym Państwa poinformować, że Polska Izba Inżynierów Budownictwa opracowała Aplikację Uprawnienia Budowlane PIIB  (UB PIIB), przygotowującą  do pisemnej części egzaminu, która zapewnia dostęp do aktualnej bazy pytań testowych dla wszystkich specjalności i zakresów uprawnień budowlanych, nadawanych przez PIIB. Baza obejmuje aktualny zestaw pytań na bieżącą sesję egzaminacyjną, dla której egzamin testowy jest przewidziany na dzień 24 maja 2024 roku. 

Aplikacja jest dostępna od 11 marca 2024 roku, ale tylko i wyłącznie dla Kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w najbliższej sesji egzaminacyjnej, którzy:

  • będą zarejestrowani poprzez System rejestracji kandydatów na portalu PIIB (System),
  • złożyli wniosek o nadanie uprawnień budowlanych łącznie z dowodem uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,
  • będę mieli potwierdzenie w Systemie złożenie w/w dowodu opłaty zaznaczone (potwierdzone) przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną DOIIB we Wrocławiu.

Do Aplikacji będą miały dostęp również osoby, które złożyły wnioski o nadanie uprawnień
w poprzednich sesjach ale nie przystąpiły do egzaminu testowego, bądź go nie zdały
i legitymują się dowodem opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz potwierdziły w OKK chęć przystąpienia do egzaminu w bieżącej sesji. Warunkiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest również zarejestrowanie się w Systemie na portalu PIIB i potwierdzenie dowodu opłaty przez OKK DOIIB we Wrocławiu.
Dostęp do Aplikacji będzie możliwy do dnia 23 maja 2024 roku do północy.

Proces rejestracji i używania Aplikacji oraz wszystkie informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie:  https://uprawnienia.piib.org.pl
Aplikacja jest dostępna w sklepie Google Play (pobierz aplikację)
Apple App Store (pobierz aplikację).

 

                                                                                                   Przewodniczący OKK

                                                                                            Prof. dr hab. inż. Antoni Szydło