Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dyżury

Przewodniczący Okręgowej Rady
Janusz Szczepańskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej RadyMarek Kalińskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady
Wiceprezes Krajowej Rady
Rafał Zarzyckitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Sekretarz RadyDanuta Paginowskatermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
SkarbnikAndrzej Pawłowskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Wnęk
termin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OKR
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicztermin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OROZ
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicztermin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OSD

Radca prawny udziela członkom DOIIB porad prawnych dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Pomoc prawna nie dotyczy spraw prywatnych.
Porady prawne udzielane są telefonicznie (tel. 71 337 62 62) lub stacjonarnie w siedzibie DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (tel. 71 337 62 30 lub 31) w terminach i godzinach podanych poniżej.

Radca Prawny               Jolanta Szewczyk17.07.2024r., 26.07.2024r.
godz. 14.00-16.00

Uwaga!

W dniu 17.07.2024r. porady prawne udzielane będą wyłącznie telefonicznie pod nr tel. 22 891 42 45 w godz. 14.00 – 16.00.