Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Dyżury

Przewodniczący  Rady
Janusz Szczepańskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Z-ca Przewodniczącego RadyMarek Kalińskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Z-ca Przewodniczącego RadyRafał Zarzyckitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Sekretarz RadyDanuta Paginowskatermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Skarbnik
Zastępca Prezesa PIIB
Andrzej Pawłowskitermin dyżuru można ustalić telefonicznie (tel. 71 337 62 32)
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Zbigniew Wnęk
termin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OKR
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicztermin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OROZ
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicztermin dyżuru można ustalić telefonicznie z biurem OSD

Radca prawny udziela członkom DOIIB porad prawnych dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Pomoc prawna nie dotyczy spraw prywatnych.
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną porady prawne udzielane są wyłącznie telefonicznie (tel. 22 891 42 45) w terminach i godzinach podanych poniżej.

Radca Prawny               Jolanta Szewczyk07.12.2022r., 12.12.2022r., 20.12.2022r.
godz. 14.00-16.00