Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prowadzenie działalności gospodarczej zagranicą

ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH W NIEMCZECH


Informacje na temat możliwości i warunków świadczenia usług budowlanych w Niemczech, opracowane w formie poradnika przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, zostały zamieszczone na stronie internetowej WPHI w Berlinie – link
Ponadto, na stronie głównej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie: www.berlin.trade.gov.pl , znajdą Państwo dodatkowe, liczne informacje na temat gospodarki niemieckiej.