Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Lista delegatów

Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Ciejak Adrian
2. Ficner Anna
3. Fokczyński Jacek
4. Hotała Eugeniusz
5. Juchniewicz Władysław
6. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
7. Paginowska Danuta
8. Pawłowski Andrzej
9. Ponisz Tadeusz
10. Rotter Ryszard
11. Rybiańska Roma
12. Schabowicz Krzysztof
13. Stojewski Stanisław
14. Szczepański Janusz
15. Wnęk Zbigniew
16. Zarzycki Rafał
17. Zwoździak Piotr