Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Lista delegatów

Delegaci na Zjazd Krajowy

1. Babik Ryszard
2. Duch-Mackaniec Danuta
3. Ficner Anna
4. FokczyńskI Jacek
5. Grzelka-Zimmermann Wiesława
6. Hotała Eugeniusz
7. Kaczyńska Grażyna
8. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
9. Paginowska Danuta
10. Pawłowski Andrzej
11. Ponisz Tadeusz
12. Rotter Ryszard
13. Rybiańska Roma
14. Stojewski Stanisław
15. Szczepański Janusz
16. Wnęk Zbigniew
17. Zwoździak Piotr