Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2014

Wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej w dniu 23.09.2014r.

Tytuł INŻYNIER ROKU 2013 otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

dr inż. Jacek Dudkiewicz 
za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa.

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Marcin Majewski
za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Jacek Ogórek
za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335.

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

W kategorii PROJEKTANT:

zespół pod kierunkiem dr inż. Jacka Dudkiewicza w składzie:
mgr inż. Paweł Dudkiewicz
inż. Henryk Gajownik
mgr inż. Piotr Wilczewski 

za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Krzysztof Pastuszek
za budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby innowacyjnej gospodarki, we Wrocławiu przy Pl. Grunwaldzkim.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

zespół pod kierunkiem inż. Jacka Ogórka w składzie:
Eugeniusz Bosiacki
mgr inż. Wojciech Kamiński BO/0404/02
mgr inż. Lech Świątkowski  IE/3150/01

za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335.