Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Edycja 2023

Tytuł Inżynier Roku 2022 otrzymali:

W kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

mgr inż. Ewa Bogumiła Kruszyna (DOŚ/BO/0067/15)
za realizację zadania „Baza serwisowa dla samochodów ciężarowych, budynek biurowy, hotel i centrum szkoleniowe, ul. Transportowa 1 Żarska Wieś”.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Piotr Zwoździak (DOŚ/BO/4475/01)
za nadzór inwestorski nad inwestycją „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku poszpitalnego z przeznaczeniem na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. K. Pułaskiego 2-4-6 we Wrocławiu”.

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

 W kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Sylwester Marcin Robacki (DOŚ/BO/0260/15)
za realizację zadania „Dom studencki z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu ul. Sienkiewicza 18-22 we Wrocławiu”.

mgr inż. Maciej Karol Rozenbajgier (DOŚ/BO/0083/17)
za realizację zadania „Przebudowa budynku dawnego magazynu portowego, na funkcję usługowo-handlowo-biurową oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i handlem w przyziemiu oraz częścią biurową przy ul. Księcia Witolda 46, 46a-j, 48, 48a-l, 50, 50a-c, 52, 54, 54a-b we Wrocławiu”.

W kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Pan mgr inż. Dawid Moszowski (DOŚ/BO/0201/19)
za nadzór inwestorski nad inwestycją ”Cztery zbiorniki retencyjne z pompownią i infrastrukturą towarzyszącą, służące do okresowego przetrzymywania nadmiaru ścieków w czasie intensywnych opadów oraz do sedymentacji zawiesin i części stałych, ul. Długa 67 we Wrocławiu”.

zespół inspektorów pod kierunkiem mgr inż. Wojciecha Krzaczka (DOŚ/BO/0258/10)
inż. Krzysztof Krzyżański (DOŚ/IE/0392/08)
inż. Piotr Kozicki (DOŚ/IS/0316/10)
za nadzór inwestorski nad inwestycją „Dom studencki z usługami, niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową , garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu ul. Sienkiewicza 18-22 we Wrocławiu”.