Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PINB DLA MIASTA WROCŁAWIA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia zaprasza do składania ofert na wykonanie w trybie wykonania zastępczego uregulowanego przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dokumentacji technicznej na podstawie której zostaną wykonane czynności związane z realizacją obowiązków wynikających z decyzji organów nadzoru budowlanego.

Oferty należy składać do 30.09.2022 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Zapytania ofertowego znajdują się poniżej w plikach do pobrania.