Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

KONFERENCJA POŚWIĘCONA NAJBLIŻSZYM REGULACJOM USTAWOWYM DOTYCZĄCYM PROCESU INWESTYCYJNEGO I WYKONYWANIA ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA

W dniu 30 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka konferencja z udziałem pełnomocnika rządu ds. budowy mieszkań, wiceministra infrastruktury i budownictwa Tomasza Żuchowskiego poświęcona tematyce Krajowego Zasobu Nieruchomości, projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany i innych inicjatyw legislacyjnych związanych z procesem inwestycyjnym. Zasadnicza część konferencji dotyczyła funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości jako elementu realizacji programu Mieszkanie+ a uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami ustawowymi w tym zakresie. Prezentowane były też w tym kontekście najważniejsze założenia ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego, tzw. ustawy inwestycyjnej oraz ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.   W konferencji wzięli udział przedstawiciele Prezydium Rady DOIIB: Eugeniusz Hotała i Danuta Paginowska. 

W załączeniu zawarty jest projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany z dnia 23 listopada 2017 r. oraz projekt ustawy „inwestycyjnej” z dnia 20 września 2017 r.  Ostatnia wersja projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa oraz urbanistach po odbytych konsultacjach nie jest jeszcze opublikowana.  Projekt, który był przesłany do konsultacji, zamieściliśmy na naszej stronie 5 września 2017r. https://www.dos.piib.org.pl/news/jest-projekt-ustawy-o-architektach-inzynierach-budownictwa-i-urbanistach . Mamy nadzieję na uwzględnienie większości naszych licznych postulatów zgłaszanych podczas konsultacji.