Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zmiana terminu egzaminu na uprawnienia budowlane

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd RP od 20 marca br. aż do odwołania, stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przełożenia terminu egzaminu sesji 1/2020 (wiosennej), która zgodnie z planem miała rozpocząć się w dniu 22 maja 2020 r.

Przesunięciu ulega również termin egzaminu w sesji 2/2020 (jesiennej). 
 
Planowane nowe terminy egzaminów:


4 września 2020r. – sesja 1/2020 (sesja 35 – wiosenna)
4 grudnia 2020r. – sesja 2/2020 (sesja 36 – jesienna)

Jednocześnie informujemy, że na dotychczasowych zasadach i obowiązujących terminach   prowadzone jest postępowanie kwalifikacyjne do sesji 1/2020 (wiosennej).


Przyjmowanie wniosków na sesję 2/2020 (jesienną) zostanie ustalone w terminie późniejszym.