Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŻEGNAMY KOLEGĘ RAINERA BULLĘ

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w czwartek 21.02.2019 roku, w wieku 78 lat zmarł nasz Kolega, mgr inż. Rainer Bulla.

 

Pan mgr inż. Rainer Bulla, absolwent Politechniki Wrocławskiej szczycił się ponad 50 letnim stażem pracy zawodowej. Był również aktywnym działaczem samorządu zawodowego. Od roku 2010 członkiem Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a od 2014 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady DOIIB. Reprezentował członków DOIIB na zjazdach krajowych i okręgowych.

 

Był pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Budownictwa DOIIB, wpisanego w obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W roku w 2017 organizował obchody XV-lecia DOIIB, a w roku 2018 cykl wydarzeń integracyjnych  w ramach obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa. Organizowane przez Kolegę Rainera Bullę seminaria, wycieczki, wystawy fotograficzne i przeglądy archiwalnych filmów o Wrocławiu były bardzo wysoko ocenione w środowisku budowlanych. 

 

Odznaczony między innymi:

 

  • Srebrnym Krzyżem Zasługi – 1988 r.
  • Złotym Krzyżem Zasługi – 2002 r.
  • Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” – 2002 r.
  • Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia” – 1990 r.
  • Odznaką „Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej”, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i organizacyjnej, których rezultaty przynoszą chlubę Politechnice Wrocławskiej – 2012 r.
  • Srebrną Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 2013 r.
  • Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 2017 r.

 

 

W latach 1965 – 1974 jako pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska aktywnie uczestniczył w kształceniu przyszłych inżynierów, będąc dla nich autorytetem i doradcą. Był promotorem ponad 50 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Jest autorem 7 publikacji oraz współautorem 4 projektów badawczych w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodnej.  

W latach 1974 – 1991 jako  starszy projektant, główny, a potem naczelny projektant pracował w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu. W projektach z sukcesem stosował nowatorskie rozwiązania. Od 1985 r. był Dyrektorem Biura.

W latach 1988 – 1995 był Kierownikiem Biura Informacji Technicznej niemieckiej firmy Christine Niedung GmbH. sprowadzając do Polski nowoczesne technologie bezwykopowej renowacji przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. 

 

Był powszechnie lubianym, prawym i mądrym człowiekiem.

Będzie nam go bardzo brakowało. Cześć Jego pamięci! 

 

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w dniu 28.02.2019 r. Msza św. w intencji Zmarłego odprawiona będzie o godz. 13.20 w Kaplicy na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.