Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZASADY STOSOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH – SZKOLENIE ONLINE DLA CZŁONKÓW IZBY (28.02.2023)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w szkoleniu online: „Zasady stosowania wyrobów budowlanych”, które odbędzie się 28.02.2023 w godzinach 11:00 – 14:00 na platformie ClickMeeting.

Szkolenie skierowane jest do inżynierów budownictwa, uczestników procesu budowlanego. Ma na celu przybliżenie zasad stosowania wyrobów budowlanych podczas wykonywania robót budowlanych. W trakcie szkolenia pracownicy Departamentu Wyrobów Budowlanych z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przede wszystkim wyjaśnią co oznacza wprowadzenie do obrotu wyrobu budowlanego zgodnie z przepisami odrębnymi – w kontekście art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w jaki sposób uczestnicy procesu budowlanego mogą to samodzielnie ocenić. Prowadzący rozprawią się z funkcjonującymi mitami dotyczącymi znaczenia oznakowania wyrobu budowlanego, dokumentów, które należy dostarczać razem z wyrobem na budowę i konieczności uzyskiwania przez producentów certyfikatów i atestów. Ponadto, na przykładach zostanie wyjaśnione jak czytać deklarację wyrobu i dlaczego nie zawiera ona wszystkich informacji o cechach wyrobu, które wskazane są w odpowiednich normach. Przedstawione zostaną prowadzone na budowach możliwe działania kontrolne w zakresie stosowania wyrobów budowlanych i pobierania próbek do badań z wyrobów składowanych na budowie. Prowadzący wyjaśnią również możliwe ścieżki działania w przypadku wyrobów niezgodnych oraz zakres odpowiedzialności producenta i stosującego wyrób budowlany.

Zapisu na szkolenie można dokonać przez „Portal” na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, newsletter lub stronę po wpisaniu numeru członkowskiego:

https://portal.piib.org.pl/szkolenia-online/e9041340-ae01-11ed-9c78-bf54c56ce7f0/zapisz