Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ (13-15.05.2014)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

zaprasza Członków Izby

do udziału w jednym, wybranym dniu obrad

VI Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa i Trwałości Budowli

(VIth International Conference of Safety and Durability of Structures)

 która odbędzie się w dniach 13 -15 maja 2014 r.

na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

w nowym Centrum Naukowo – Dydaktycznym 

50-365 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24a, sala 018 (parter)


Oficjalnym językiem Konferencji jest język angielski.

Nie jest przewidywane tłumaczenie na język polski.


Zgłoszenia, najpóźniej do 12 maja 2014 r. do godz. 11.00, prosimy przesyłać drogą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl


Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.