Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA ONLINE ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSKICH W WIELKIEJ BRYTANII

W imieniu Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytani (STP) zapraszamy na szkolenia online:                                                                

Informacje na temat programu szkoleń znajdują się na zakładce: Tech Academy – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (stpuk.org).