Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZAPRASZAMY CZŁONKÓW DOIIB NA GALĘ INŻYNIERSKĄ 2023 (14.10.2023r.)

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w uroczystej Gali Inżynierskiej 2023, która odbędzie się 14 października 2023 r. (sobota), o godz. 13.30, w Akademii Sztuk Teatralnych przy ul. Braniborskiej nr 59 we Wrocławiu. Podczas części oficjalnej wręczone zostaną odznaczenia oraz nagrody w Konkursie DOIIB „Inżynier Roku” za rok 2022 oraz w konkursie „Dolnośląska Budowa Roku” organizowanym przez PZiTB. Galę uświetni występ Acoustic Trio Robert Janowski.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w Gali Inżynierskiej do 3 października 2023 r. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną  na adres email: dos@dos.piib.org.pl   skanu wypełnionego
i podpisanego „Formularza zgłoszenia udziału” znajdującego się poniżej w pliku do pobrania. Można zgłosić udział wraz z jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Gali Inżynierskiej 2023 znajdującym się pod linkiem:
https://dos.piib.org.pl/ochrona-danych/regulamin-uczestnictwa-w-gali-inzynierskiej-2023/

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w Gali Inżynierskiej 2023 decydować będzie kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Gali Inżynierskiej zostanie Państwu przekazane drogą elektroniczną na wskazany w „Formularzu zgłoszenia udziału” adres email. Specjalne zaproszenie na Galę prześlemy pocztą.