Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ZACHĘCAMY DO LEKTURY NOWEGO NUMERU BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ukazał się kolejny numer (4/2015) czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”. W tym wydaniu czasopisma można znaleźć wiele informacji o osiągnięciach inżynierów budownictwa, ważnych wydarzeniach samorządowych, pięknych zakątkach Dolnego Śląska oraz o jego historii. Wydanie elektroniczne czasopisma znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.dos.piib.org.pl/budownictwo-dolnoslaskie , gdzie również można skorzystać z lektury wydań archiwalnych.

 

Zachęcamy do lektury czasopisma i podzielenia się uwagami o jego zawartości.