Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Mateusz Jankowski

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0110/12

Numer uprawnień:

160/DOŚ/11, 249/DOŚ/15

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie konstrukcji budowlanych
Doradztwo techniczne
Ekspertyzy techniczne

mgr inż. Mateusz Jankowski

Branża główna: budownictwo ogólne
Branża dodatkowa: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/0110/12

Numer uprawnień:

160/DOŚ/11, 249/DOŚ/15

Rodzaj uprawnień:

do kierowania i projektowania

Projektowanie konstrukcji budowlanych
Doradztwo techniczne
Ekspertyzy techniczne