Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Henryk Hawrył

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0096/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia robót, nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych:
- odbiór instalacji elektrycznych ( budownictwo przemysłowe (kopalnie, elektrownie), domki jednorodzinne, budynki biurowe, usługowe i inne)
- kierowanie robotami w zakresie instalacji elektrycznych
- wpisy do dziennika budowy
- doradztwo
- pomiary elektryczne niskiego oraz średniego napięcia
- uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych.

mgr inż. Henryk Hawrył

Branża główna: elektryczna

Numer członkowski:

DOŚ/IE/0096/17

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Posiadam doświadczenie w zakresie prowadzenia robót, nadzoru w zakresie instalacji elektrycznych:
- odbiór instalacji elektrycznych ( budownictwo przemysłowe (kopalnie, elektrownie), domki jednorodzinne, budynki biurowe, usługowe i inne)
- kierowanie robotami w zakresie instalacji elektrycznych
- wpisy do dziennika budowy
- doradztwo
- pomiary elektryczne niskiego oraz średniego napięcia
- uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych.