Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Aleksnder Wagner

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3880/01

Numer uprawnień:

279/78/Wwm

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i zabytkowym.

mgr inż. Aleksnder Wagner

Branża główna: budownictwo ogólne

Numer członkowski:

DOŚ/BO/3880/01

Numer uprawnień:

279/78/Wwm

Rodzaj uprawnień:

do kierowania

Doświadczony kierownik budowy i inspektor nadzoru w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym i zabytkowym.