Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

V ZAWODY W WĘDKARSTWIE MORSKIM

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza członków DOIIB do udziału w V edycji ZAWODÓW  W WĘDKARSTWIE MORSKIM o puchar Przewodniczącego Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa planowanych na marzec/kwiecień 2019 r. Dokładne terminy zostaną ustalone po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

 

Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy slupsk@pom.piib.org.pl do dnia 30 stycznia 2019 r. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione „Oświadczenie uczestnika zawodów”.

 

Oprócz zgłoszenia, warunkiem uczestnictwa jest jednorazowa wpłata w wysokości 50 zł za osobę na konto Pomorskiej OIIB. W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona osoby, które zakwalifikują się na listę uczestników wysyłając zgłoszenie, zostaną w dniu 7 lutego 2019 r. poinformowane mailowo o konieczności dokonania wpłaty na wskazany numer konta.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej.

 

Zapraszamy do udziału w regatach i życzymy sukcesów.