Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenie Przewodniczącego OKK w sprawie terminu egzaminu

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 1/2024

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 1/2024 zostanie przeprowadzony w dniach 24 maja – 16 czerwca 2024r.
w CENTRUM KONFERENCYJNYM TERMINAL HOTEL we Wrocławiu, ul. Rakietowa 33 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna). Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

WAŻNE
Informujemy, że na egzaminie ustnym możliwe będzie korzystanie wyłącznie z własnych tekstów aktów prawnych i norm – w wersji papierowej.
Izba nie udostępnia treści przepisów i norm.

Osoba dopuszczona do egzaminu, która nie zamierza przystąpić do egzaminu w terminie 24 maja – 16 czerwca 2024r. proszona jest o niezwłoczne powiadomienie komisji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w bieżącej sesji. Informację o rezygnacji proszę przesłać na adres okk@dos.piib.org.pl