Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia Przewodniczącego OKK w sprawie terminów

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 1/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2023 w dniach od 9 do 20 stycznia 2023r.

Wnioski należy przesyłać w w/w terminie za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

Dokumenty proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2023 – 26 maja 2023r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2023 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 26 marca 2023r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2022

W związku z niestabilną sytuacją epidemiologiczną Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej prosi o stosowanie maseczek ochronnych podczas egzaminu pisemnego i egzaminów ustnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2022

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 2/2022 zostanie przeprowadzony w dniach 18 listopada – 11 grudnia 2022r.

w HASTON CITY HOTEL we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna)

Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.