Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenia Przewodniczącego OKK w sprawie terminów

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie sesji nr 1/2024

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia,
że osoby zamieszkałe na terenie województwa dolnośląskiego mogą składać
wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2024
w dniach od 15 do 30 stycznia 2024r.

Teczki z kompletem dokumentów proszę kierować na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
ul. Odrzańska 22
50-114 Wrocław

W celu prawidłowego przygotowania wniosku o nadanie uprawnień budowlanych wskazane jest zapoznanie się z wszystkimi informacjami umieszczonymi pod linkami:
Wnioski o nadanie uprawnień oraz Praktyka zawodowa

Planowany termin egzaminu pisemnego w sesji 1/2024 – 24 maja 2024r.

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu w sesji 1/2024 (dot. osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 25 marca 2024r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB w sprawie egzaminu w sesji nr 2/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zawiadamia, że egzamin na uprawnienia budowlane w sesji Nr 2/2023 zostanie przeprowadzony w dniach 17 listopada – 10 grudnia 2023r.
w HASTON CITY HOTEL we Wrocławiu, ul. Irysowa 1-3 (część pisemna) oraz w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu, ul. Odrzańska 22 (część ustna). Osoby dopuszczone do egzaminu zostaną poinformowane o terminie egzaminu listem poleconym.

WAŻNE
Informujemy, że na egzaminie ustnym możliwe będzie korzystanie wyłącznie z własnych tekstów aktów prawnych i norm – w wersji papierowej.
Izba nie udostępnia treści przepisów i norm.

Osoba dopuszczona do egzaminu, która nie zamierza przystąpić do egzaminu w terminie 17 listopada – 10 grudnia 2023r. proszona jest o niezwłoczne powiadomienie komisji o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w bieżącej sesji. Informację o rezygnacji proszę przesłać na adres okk@dos.piib.org.pl

Wręczenie uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 1/2023

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB  informuje, że uroczystość ślubowania i wręczenia uprawnień budowlanych osobom, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji 1/2023 odbędzie się w dniu 4 lipca 2023r. o godz. 16:00 w SILVER CONFERENCE CENTER we Wrocławiu przy Pl. Konstytucji 3 Maja nr 3 (budynek SILVER TOWER – I piętro).