Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

„THE PROJECT MANAGEMENT BOOTCAMP“, SZKOLENIE 17.02.2024 r.

W imieniu organizatora – Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii – zapraszamy na szkolenie „THE PROJECT MANAGEMENT BOOTCAMP” Jak efektywnie zarządzać projektami, które odbędzie się 17.02.2024 r. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej: https://polishengineers.glueup.com/event/the-project-management-bootcamp-99029/