Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną w budynku – szczegóły prowadzonych obliczeń (19.01.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ I PIERWOTNĄ W BUDYNKU – SZCZEGÓŁY PROWADZONYCH OBLICZEŃ

Termin: 19.01.2024 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: dr inż. Łukasz Nowak

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie.
 2. Sprawności cząstkowe i całkowite systemów technicznych.
 3. Energia pomocnicza końcowa.
 4. Zapotrzebowanie na energię końcową.
 5. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.
 6. Zapotrzebowanie na energię pierwotną.
 7. Wskaźniki energetyczne EK i EP.
 8. Dobór wskaźników emisji CO2 w zależności od obecnych systemów technicznych.
 9. Jednostkowa wielkości emisji CO2 w budynku.
 10. Obliczeniowa roczna ilości zużywanego nośnika energii lub energii.
 11.  Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową w budynku.
 12. Podsumowanie.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-01-19 szkolenie pt. Zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną w budynku – szczegóły prowadzonych obliczeń, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl