Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 2 (05.03.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

ZABEZPIECZENIA ORAZ POPRAWA STATECZNOŚCI SKARP. CZĘŚĆ 2

Termin: 05.03.2024 r. (wtorek), godz. 16-18
Wykładowca: mgr inż. Maciej Król

Program szkolenia:

  1. Wymagania normowe dla obliczeń stateczności.
  2. Omówienie sposobów obliczania stateczności wg różnych metod analitycznych.
  3. Przykłady obliczeniowe dla wybranych metod analizy.
  4. Sposoby poprawy stateczności skarp.
  5. Wzmocnienie podłoża w celu poprawy stateczności skarpy – przykład obliczeniowy.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-03-05 szkolenie pt. Zabezpieczenia oraz poprawa stateczności skarp. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl