Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wynagrodzenie za pracę (18.04.2024, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Termin: 18.04.2024 (czwartek), godz. 16-18

Wykładowca: dr Eliza Mazurczak

Program szkolenia:

  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne.
  2. Składniki wynagrodzenia za pracę. Premia a nagroda.
  3. Ochrona wynagrodzenia za pracę (czas i miejsce wypłaty, forma, dopuszczalne potrącenia z wynagrodzenia za pracę).
  4. Postanowienia dyrektywy UE w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-18 szkolenie pt. Wynagradzanie za pracę, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl