Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Wprowadzenie i podstawy do umowy o prace projektowe oraz umowy o roboty budowlane (01.03.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

WPROWADZENIE I PODSTAWY DO UMOWY O PRACE PROJEKTOWE ORAZ UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Termin: 01.03.2023 r. (środa), godz. 16-18

Wykładowcy: adw. Fabian Zieliński i mgr inż. adw. Przemysław Bogusz

Program szkolenia:

Wstęp (Po co nam umowa skoro mamy kodeks? Po co sięgać do kodeksu skoro mamy umowę?)

 I. Umowa o wykonanie prac projektowych

  1. Wstęp – umowa o prace projektowe a przepisy kodeksu cywilnego (umowa o dzieło/zlecenie/świadczenie usługi/prawa autorskie).
  2. Istotne elementy umowy o wykonanie prac projektowych (podmioty umowy, przedmiot umowy). Nieważność umowy.
  3. Treść umowy (nieobowiązkowe ale istotne klauzule dodatkowe).
  4. Zakończenie umowy.

II. Umowa o roboty budowlane

  1. Wstęp – umowa o roboty budowlane a przepisy kodeksu cywilnego.
  2. Istotne elementy umowy o  roboty budowlane. Nieważność umowy.
  3. Treść umowy.
  4. Umowy pochodne od umowy o roboty budowlane (umowa podwykonawcza, umowa o GW).
  5. Zakończenie umowy.

III. Odpowiedzi na pytania

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-03-01 szkolenie pt. Wprowadzenie i podstawy do umowy o prace projektowe oraz umowy o roboty budowlane, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl