Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Realizacja inwestycji w świetle zmian ustawy Prawo budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych ochroną konserwatorską (22.02.2024, Głogów)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

REALIZACJA INWESTYCJI W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

22 lutego 2024 r. (czwartek) w godz. 12.00 – 15.30 w Głogowie w sali hotelu Qubus przy pl. Konstytucji 3 Maja 1.

Wykładowca: mec. Jolanta Szewczyk

Program szkolenia:

  1. Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 roku.
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a obszar objęty ochroną konserwatorską.
  3. Prowadzenie prac na terenie lub obiekcie objętym ochroną.
  4. Linia orzecznicza dot. inwestycji objętych ochroną konserwatorską.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej do 19 lutego 2024 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.