Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przebieg  granic działek ewidencyjnych (27.01.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PRZEBIEG  GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Termin: 27.01.2023 r. (piątek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przepisy obowiązującego prawa.
  2. Dane przedmiotowe ewidencji gruntów i budynków – działka ewidencyjna.
  3. Granica działki ewidencyjnej – punkt i znak graniczny.
  4. Zasady wznowienia znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych.
  5. Kiedy możemy dokonać czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych?
  6. Pytania i odpowiedzi.

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-01-27 szkolenie pt. Przebieg  granic działek ewidencyjnych, a następnie kliknąć w dołączony link.