Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Prawo budowlane – podstawy, problemy, zmiany (19.12.2022, Wrocław)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

PRAWO BUDOWLANE – PODSTAWY, PROBLEMY, ZMIANY 

które odbędzie się 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 – 15.00 we Wrocławiu w sali hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie.
  2. Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2022 roku – wybrane zagadnienia.
  3. Podstawowe przepisy w zakresie najczęściej popełnianych błędów.
  4. Problemy ze stosowaniem przepisów.
  5. Planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 roku – wybrane zagadnienia.
  6. Podsumowanie i dyskusja.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej do 15 grudnia 2022 r.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.

UWAGA!

Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 19.12.2022 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl. Skorzystanie z tego szkolenia i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej Klauzuli Informacyjnej: https://dos.piib.org.pl/ochrona-danych/klauzula-informacyjna-podmioty-danych/