Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Podziały nieruchomości i ich konsekwencje (29.09.2023, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI I ICH KONSEKWENCJE

Termin: 29.09.2023 r. (piątek), godz. 16-18
Wykładowca: mgr Alicja Meusz

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Kiedy można dokonać podziału nieruchomości.
  3. Wniosek o podział nieruchomości.
  4. Podział nieruchomości z urzędu.
  5. Wstępny projekt podziału a mapa z projektem podziału nieruchomości.
  6. Konsekwencje podziału nieruchomości – zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków i w księdze wieczystej.
  7. Dyskusja.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2023-09-29 szkolenie pt. Podziały nieruchomości i ich konsekwencje, a następnie kliknąć w dołączony link.