Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kosztorysowanie w praktyce – porady dla średnio zaawansowanych. Część 2 (16.04.2024, online)

KOSZTORYSOWANIE W PRAKTYCE – PORADY DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH. CZĘŚĆ 2

Termin: 16.04.2024 r. (wtorek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Program szkolenia:

  1. Wykonanie kosztorysów on-line w kilku wariantach kalkulacji tego samego zakresu robót (kilka przykładów).
  2. Wczytywanie cen – analiza wartości końcowej przy wykorzystaniu różnych biuletynów cenowych oraz dla różnych składników cenotwórczych.
  3. Koszty pośrednie w kontekście robót pomocniczych i tymczasowych.
  4. Wydruk końcowy w kontekście przepisów PZP (informacje na temat tabel, zestawień końcowych, wydruków).
  5. Dyskusja z uczestnikami wykładu, odpowiedzi na pytania z ankiet.

Zapisy na szkolenie:
Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2024-04-16 szkolenie pt. Kosztorysowanie w praktyce – porady dla średnio zaawansowanych. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl