Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 2 (14.11.2022, online)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie online pt.:

KOSZTORYSOWANIE W PRAKTYCE – NA ETAPIE OFERTY I W TRAKCIE BUDOWY. CZĘŚĆ 2

Termin: 14.11.2022 r. (poniedziałek), godz. 16-18

Wykładowca: mgr inż. Marcin Bartoszewicz

Program szkolenia:

  1. Przykłady różnych podejść do kalkulowania analogicznych elementów, w odniesieniu do kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
  2. Omówienie różnych sposobów liczenia tożsamych robót budowlanych – przy uwzględnieniu standardów, którymi powinni kierować się kosztorysanci – porównanie kosztorysów tworzonych przy stosowaniu różnych katalogów nakładów rzeczowych.
  3. Proponowane sposoby tworzenia kalkulacji własnych – przykłady problematycznych kalkulacji.
  4. Nawiązanie do uwag i pytań uczestników.

Zapisy na szkolenie:

Po zalogowaniu się na stronie www.portal.piib.org.pl proszę kliknąć w ikonę Szkolenia ONLINE, odszukać pod datą 2022-11-14 szkolenie pt. Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 2, a następnie kliknąć w dołączony link.

Nagranie ze szkolenia zostanie umieszczone na stronie www.tvdoiib.pl