Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Aktualne zmiany w przepisach prawa budowlanego. Okresowe kontrole obiektów budowlanych – wybrane zagadnienia (06.12.2023, Wrocław)

DOIIB zaprasza Członków Izby na szkolenie pt.:

AKTUALNE ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA BUDOWLANEGO. OKRESOWE KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

które odbędzie się 06 grudnia 2023 r. (środa) w godz. 13.00 – 16.30 we Wrocławiu w sali hotelu Mercure przy pl. Dominikańskim 1.

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie.
  2. Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 roku – wybrane zagadnienia.
  3. Kontrole okresowe obiektów budowlanych.
  4. Podstawowe przepisy w zakresie najczęściej popełnianych błędów.
  5. Problemy ze stosowaniem przepisów.
  6. Podsumowanie i dyskusja.

__________________________________________________________________________________________

Ze względów organizacyjnych wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej do 01 grudnia 2023 r.

UWAGA!

Relacja ze szkolenia we Wrocławiu w dniu 06.12.2023 r. w postaci nagrania zostanie zamieszczona na stronach DOIIB pod adresem www.tvdoiib.pl. Skorzystanie z tego szkolenia i uczestnictwo w nim stanowi zgodę, w postaci wyraźnego działania potwierdzającego, na nieodpłatne wykorzystanie imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi, gdyby były one objęte nagraniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku zgoda może zostać wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystania imienia i nazwiska, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej Klauzuli Informacyjnej: https://dos.piib.org.pl/ochrona-danych/klauzula-informacyjna-podmioty-danych/