Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SZANOWNI PAŃSTWO,

w związku zaistniałą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo zalecamy ograniczanie wizyt w biurze DOIIB we Wrocławiu do niezbędnego minimum. Większość spraw związanych z obsługą członków Izby będzie można załatwić drogą elektroniczną (strona www, e-mail) lub telefonicznie. Sytuacja jest rozwojowa, dlatego też dalsze nasze reakcje będą adekwatne do bieżących komunikatów podawanych przez Rząd i odpowiednie instytucje państwowe, oraz służby sanitarne.