Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE W MIiR W SPRAWIE PROJEKTÓW USTAW O ARCHITEKTACH I INŻYNIERACH BUDOWNICTWA

W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach, wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów. Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: https://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/3948-2019-04-27-11-13-20
zamieszczono informację o przebiegu i efektach tego spotkania. Prosimy o zapoznanie się z tą informacją oraz załączonymi dokumentami.