Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W BOLESŁAWCU 30.05.2012

Przewodniczący Rady zaprasza Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przede wszystkim z powiatów bolesławieckiego, lwóweckiego i złotoryjskiego do udziału w spotkaniu

szkoleniowo-integracyjnym, organizowanym w ramach obchodów X-lecia DOIIB.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 30 maja 2012r. o godzinie 13.00

w Centrum PIRAMIDA przy ul. Masarskiej 15 w Bolesławcu.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o zgłoszenie udziału w spotkaniu do dnia 23.05.2012r. pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@dos.piib.org.pl, faksem: 71 337 62 40 lub telefonicznie: 71 337 62 56.

Program spotkania w załączonym pliku.