Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM – DOBÓR STALI NA KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Serdecznie zapraszamy Członków DOIIB na kolejne spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę 17 czerwca 2015 r. o godz. 16:00  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Tematem spotkania będą “Zasady właściwego doboru stali na konstrukcje budowlane”.  Konsultacje poprowadzi znakomity specjalista w tej dziedzinie –  prof. dr hab. inż. Kazimierz Rykaluk. Poruszane na spotkaniu zagadnienia są obecne w działalności zawodowej większości inżynierów budownictwa. Gwarantujemy, że czas przeznaczony na to spotkanie nie będzie czasem zmarnowanym.
Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-32 do dnia 15 czerwca 2015.
Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.