Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SEMINARIUM SZKOLENIOWE – ROLA INŻYNIERA BUDOWNICTWA W PROBLEMACH ODDZIAŁYWANIA WÓD NA BUDOWLE I ŚRODOWISKO

Serdecznie zapraszamy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do wzięcia udziału w seminarium szkoleniowym pt. „Rola inżyniera budownictwa  w problemach oddziaływania wód na budowle i środowisko”, które odbędzie się w dniu 11 maja 2012 r. w Auli im. Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 24a. Seminarium organizowane jest w ramach obchodów X-lecia działalności Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez: DOIIB, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Całemu przedsięwzięciu patronuje Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych we Wrocławiu.
Spotkanie szkoleniowe, w którym zapowiedziały czynny udział firmy związane z branżą wodną i budowlaną, adresowane jest nie tylko do członków Izby, ale do całego środowiska inżynierów budownictwa, inżynierów środowiska oraz studentów. Liczymy także na udział kolegów z Izby Architektów i Izby Urbanistów. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z gospodarką wód opadowych i gruntowych oraz oddziaływaniem tych wód na budowle i środowisko. Życzymy wszystkim uczestnikom satysfakcji z udziału w seminarium.
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa znajdują się w zakładce Szkolenia i konferencje.